+

من بین دیوانگی و مست فرقی نمی بینم جزاینکه دیوانگی مدت طولانیتری دارد

 

*

 


دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387
X